δωρεάν οδηγός για επιχειρήσεις journal εφημερίδα για κάθε επαγγελματία εταιρική ταυτότητα ιστοσελίδα λογότυπο

Journal – Free guide for businesses and freelancers

Welcome to our new website with the free Journal guide we designed for businesses and freelancers.

In it we talk only about BRAND, GRAPHIC, WEB mentioning ways in which a business can grow in print and online through its continuous branding.

δωρεάν οδηγός για επιχειρήσεις journal εφημερίδα για κάθε επαγγελματία εταιρική ταυτότητα ιστοσελίδα λογότυπο

Continuous branding strengthens the business by gaining the trust of the public.

The color shades, the font, the way the elements are designed on the forms or on the web applications of a company and all the style that it emits, are a trademark for its audience that will learn to recognize it through a single set of visual communication.

Learn what’s important for your business and get started without wasting time.

Download it from here here.

Comments are closed